อุทยานฯ น้ำตกคลองแก้ว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองบอน ตำบลช้างทูน ตำบลบ่อพลอย ตำบลนนทรีย์ และตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ก่อนได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานฯ มีฐานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) โดยได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543
พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วส่วนใหญ่เป็นทิวเขาไม่สลับซับซ้อนมากนัก ประกอบด้วยเขาแก้ว เขาตาบาด เขาตาโชติ และเขากำแพง ส่วนยอดเขาเป็นแนวแบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 100-836 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาบาด ซึ่งมีความสูงถึง 836 เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพภูมิประเทศเช่นนี้ก่อให้เกิดสายน้ำหลายสาย เช่น คลองลึก คลองแอ่งปุก คลองแก้ว คลองตาบาด คลองหินเพลิง คลองลือ คลองกะใจ คลองมะละกอ ฯลฯ สายน้ำแต่ละสายจะไหลลงสู่คลองสะตอแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทย สภาพสังคมพืชโดยทั่วไปของพื้นที่ เป็นสังคมพืชประเภทป่าดงดิบชื้นที่มีความชุ่มชื้นสูง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธาร สภาพป่าจึงมีลักษณะเป็นป่าที่รกทึบ ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ตั้งแต่ไม้พื้นล่างที่มีขนาดเล็กจนถึงไม้ที่มีขนาดใหญ่ ที่มีความสูงตั้งแต่ 25-60 เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ยาง พนอง กระบาก ตะเคียน สำรอง ชุมแพรก ตาเสือ ตะแบก ฯลฯ ส่วนไม้พุ่มและพืชพื้นล่างที่พบเห็นมาก เช่น พืชตระกูล ขิงข่า หวาย ระกำ หมากชนิดต่าง ๆ ไผ่ เต่าร้าง ชก ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบ “เหลืองจันทบูร” ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีสวยงาม ค่อนข้างหายาก สามารถพบเห็นได้ทั่วไป
เนื่องจากพื้นที่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากตามธรรมชาติ จึงทำให้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ซึ่งจะพบเห็นได้ตามแหล่งน้ำต่าง ๆ จากการสำรวจเท่าที่พบและได้สอบถามจากราษฎร ในพื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่ กวาง เสือ เก้ง หมูป่า หมี กระจง ชะนี ลิง ค่าง กระรอก ชะมด ไก้าชนิดต่าง ๆ ไก่ป่า นกกางเขนดง นกขุนทอง เหยี่ยว นกปรอด กระราง นกเงือก นกโพระดก งู กิ้งก่ายักษ์ ตุ๊กแก ตุ๊กแกบิน กิ้งก่าบิน ตะกวด เต่า กบภูเขา เขียด คางคก ปาด และปูหิน บริเวณลำธารต่าง ๆ ยังพบปลาพลวงหิน ปลาแขยงหิน ปลาสร้อยขาว ปลาเขยา ปลาก้างหรือปลากั้ง ปลาหมู ฯลฯ
น้ำตกคลองแก้ว เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 7 ชั้น สวยงามและบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ ลำธารน้ำใสเย็น จนสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่เบื้องล่างได้ชัดเจน ด้านบนของน้ำตกคลองแก้ว ชั้นที่ 4 จะมีลานหินขนาดใหญ่ และเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวอำเภอบ่อไร่ได้ดีและสวยงามเรียกว่า “ลานหินเท “
บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวค่อนข้างพร้อม มีลานจอดรถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 200 คัน ร้านค้าสวัสดิการ พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องสุขา บ้านพักนักท่องเที่ยว ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติ และการทำกิจกรรมเข้าค่าย

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
เบอร์โทร 06-3958-5404
พิกัด GPS : อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
https://goo.gl/maps/zZ9F8kwv1AVjZKT88
Facebook
https://www.facebook.com/Klongkaeonationalpark